Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kwalificatie-eisen duidelijker in beeld

Overzichtelijker, eenvoudiger en beter vindbaar. Kinderopvang werkt! heeft de pagina’s over kwalificatie-eisen om te kunnen werken in de kinderopvang vernieuwd. Je navigeert direct naar de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerker en pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zo vind je snel je weg naar bijvoorbeeld de Taaleis, EVC, gelijkstellingsverzoek, scholing werken met 0-jarigen of de laatste wijzingen.


Lees meer