BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kinderopvangtoeslag: aangifte tegen topambtenaren vanwege meineed

Een advocaat van gedupeerde toeslagouders heeft aangifte gedaan tegen drie (oud)topambtenaren van het ministerie van Financiën wegens meineed. Zij zouden in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hebben gelogen over wat zij over een bepaald memo wisten, dit om toenmalig staatssecretaris Menno Snel te ‘ontlasten’.
Kinderopvangtoeslag: aangifte tegen topambtenaren vanwege meineed


Trouw en RTL Nieuws melden dat de twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wel degelijk wisten van het bestaan van het geheim gehouden memo over de toeslagenaffaire. Voormalige baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek zei in zijn verhoor dat hij het memo ‘op geen enkele manier’ kende. En te toenmalig hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën Manon Leijten kon zich tijdens het verhoor ook niets herinneren.

Maar uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat dit niet klopt. Het memo kwam op 4 juni 2019 op tafel tijdens crisisbesprekingen binnen het ministerie over de toeslagenaffaire. Leijten las het memo, waarin wordt geconcludeerd dat ‘laakbaar’ is gehandeld bij het stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang. Ook Uijlenbroek was aanwezig bij de bijeenkomst, met bijna twintig andere ambtenaren.

Lagere ambtenaren
Lagere ambtenaren hebben na bijeenkomst op het departement gesuggereerd het memo niet te archiveren. Daardoor kon het bij latere vragen van het parlement of in WOB-procedures niet boven tafel komen. De ambtelijke leiding verzette zich niet tegen het voorstel het document niet vast te leggen.

NPO: bso-medewerkers mogen werken op de basisschool

Basisscholen mogen met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang inzetten in de klas. Zo kunnen zij extra pedagogische expertise en ondersteuning de school in. Voordeel voor bso-medewerkers is dat zij meer uren kunnen maken. Hierdoor wordt ook de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school versterkt. 

De inzet van bso-medewerkers moet te maken hebben met ‘de uitvoering van een interventie’ uit de menukaart van het NPO. Ze mogen zonder lesbevoegdheid niet zelfstandig les geven. Bso-medewerkers kunnen bijvoorbeeld:

  • meewerken als extra handen in de klas, waardoor leraren meer tijd en ruimte hebben voor interventies zoals directe instructie, feedback of samenwerkend leren.

  • met kleine groepen leerlingen interventies gericht op welbevinden, sportieve of culturele activiteiten uitvoeren.