Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kinderopvangcoach

De eerstvolgende opleiding kinderopvangcoach begint op 17 september.
Kinderopvangcoach

Docenten zijn Wilmie Colbers en Anne-Job Rodenburg. De opleiding is geaccrediteerd en wordt voorzien van een certificaat, dus na het behalen hiervan kun je als coach aan de slag!

Informatie via kinderopvangschool