Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Kinderopvang slaat handen ineen met kinderopvangakkoord

In een uniek akkoord tussen alle partijen in de kinderopvang heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar, of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities.
Kinderopvang slaat handen ineen met kinderopvangakkoord


Dat is de boodschap van alle partijen in de kinderopvang aan de nieuwe Tweede Kamer en aan de partijen die straks gaan onderhandelen over het regeerakkoord. Ondertekenaars van het akkoord zijn brancheorganisaties BK en BMK, oudervereniging BOinK, BVOK, Nysa, PPINK, Sociaal Werk Nederland en Voor Werkende Ouders. Zij leggen nu de duidelijke wens neer bij de politiek om de kinderopvang de komende jaren stap voor stap te gaan verbeteren. 

Volgens partijen zal brede toegankelijkheid het stelsel ook vereenvoudigen door het samenvoegen van honderden verschillende gemeentelijke peuterregelingen en het programma School en Omgeving. Dat concludeert Geert de Wit, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): ‘Hiermee starten we de vereenvoudiging van het kinderopvangstelsel en zorgen we ervoor dat álle kinderen van 0 tot 12 jaar gelijke ontwikkelkansen krijgen.’

 

Toegankelijkheid gaat ook over de betaalbaarheid van de kinderopvang. Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): ‘De betaalbaarheid willen we stapsgewijs vergroten. Te beginnen met het betaalbaar maken van kinderopvang voor ouders met lage- en middeninkomens. Uiteindelijk willen we komen tot een ouderbijdrage die voor alle ouders substantieel lager ligt dan nu, zodat kinderopvang voor alle ouders bereikbaar én betaalbaar is.’ De Wit: ‘En we richten het systeem zo in dat ouders niet meer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen.’

Omdat brede toegankelijkheid en betere betaalbaarheid een (groot) effect hebben op de vraag naar kinderopvang, voeren partijen bovengenoemde maatregelen stap voor stap in. Bijlsma: ‘Een gefaseerde en verantwoorde groei van de sector is een randvoorwaarde om een liefdevolle plek in de buurt voor ieder kind te kunnen waarborgen. Daarom moet er stevig ingezet worden op het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten in de sector.’