Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kinderopvang Partou positioneert zich in ‘duurzaam maatschappelijk Nederlands fonds’

Partou, de grootste aanbieder van kinderopvang in Nederland, kiest voor een nieuw Nederlands maatschappelijk investeringsfonds als nieuwe eigenaar. De huidige minderheidsaandeelhouder Waterland heeft hiervoor een specifiek duurzaam fonds opgericht. Waterland verbindt zich nu voor langere termijn aan Partou. Tegelijkertijd zal de Canadese mede-eigenaar ONEX na vier jaar actief te zijn geweest in de Nederlandse kinderopvang alle aandelen overdragen aan dit nieuwe fonds.
Kinderopvang Partou positioneert zich in ‘duurzaam maatschappelijk Nederlands fonds’

De Canadese aandelen worden verkocht aan Waterland en ONEX stapt daarmee uit de Nederlandse kinderopvang. Partou komt nu volledig in Nederlands eigendom. Het nieuwe fonds van Waterland is een zogenaamd artikel 8 ESG fonds, en is daarmee één van de eerste in haar soort in Europa. Zulke fondsen moeten voldoen aan strikte Europese regels van SFDR (sustainable finance disclosure regulation). De bestaande externe financiering via een consortium, waar Rabobank deel van uitmaakt, verhuist ook mee naar het fonds.

Partou heeft met behulp van ONEX en Waterland in de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering, betere opleiding en begeleiding van de medewerkers en nieuwe vestigingen, zegt Jeanine Lemmens, CEO van Partou: ‘Het nieuwe fonds van Waterland past goed bij de volgende fase van onze organisatie die een belangrijke maatschappelijke opdracht vervult.’

'Nog meer aandacht voor kind'
Lemmens benadrukt dat er voor medewerkers, ouders en kinderen niets veranderd, ‘behalve dat er nog meer aandacht zal zijn voor duurzame en maatschappelijke opvang en ontwikkeling van elk kind’. Tomas Simons, partner bij Waterland en voorzitter van het ESG-comité vult aan: ‘Waterland wil haar rol als verantwoorde investeerder nadrukkelijker tonen. Het oprichten van één van de eerste Europese artikel 8 ESG fondsen is daarvan een concrete uiting.’

‘Samen met Partou hebben we de ambitie om op ESG-vlak nieuwe standaarden te introduceren in de kinderopvang, om de kwaliteit van de dienstverlening continu te blijven verhogen. Op basis van het nieuwe regeerakkoord zal de vraag naar kinderopvang toenemen, terwijl de capaciteit vandaag al onvoldoende is. Partou kan en wil bijdragen aan oplossingen door te investeren in het opleiden van nieuwe medewerkers en het openen van nieuwe vestigingen om wachtlijsten voor ouders op te lossen, ook in meer kwetsbare wijken’, aldus Simons.

Goedkeuring
De overdracht aan het nieuwe fonds is onder voorbehoud van goedkeuring door de ondernemingsraad, vakbonden, ACM en AFM. De verkoop van ONEX-aandelen aan waterland heeft wel meteen geleid tot schriftelijke vragen van Tweede-Kamerlid Barbara Kathmann (PvdA), die wil weten van kinderopvangminister Van Gennip (SZW) voor welk bedrag Waterland ‘kinderopvanggelden aan Onex heeft verstrekt’ en of Onex hierbij winst heeft kunnen maken op hun eerdere investering. En of de minister het ook belang vindt om te weten wat er met kinderopvanggelden, veelal door de overheid betaald, gebeurt.

Jeanine Lemmens van Partou laat BBMP weten dat over de transactie tussen ONEX en Waterland geen uitspraken worden gedaan. Zij is blij met het nieuwe Europese artikel 8 ESG fonds, dat transparantie verplicht stelt. ‘Door dit fonds zullen we bij nieuwe investeringen en beslissingen nog meer rekening moeten houden met ecologische en maatschappelijke aspecten.’

‘We leggen daarbij de lat voor meetbare kwaliteit en transparantie hoog en hopen dat anderen ons daarin zullen volgen, zodat de kinderopvangsector als geheel professioneler, toegankelijker, transparanter en duurzamer wordt. Zeker nu de overheid meer middelen beschikbaar gaat stellen voor bijna gratis kinderopvang, mag over die onderling vergelijkbare kwaliteit geen enkel misverstand bestaan.’

Lemmens vertelt dat de huidige discussies over private equity in de Nederlandse  kinderopvang ‘geen enkele rol hebben gespeeld’ bij het vertrek van ONEX en bij de positionering van Partou in een duurzaam fonds. Wel ziet zij ‘de trend dat steeds meer investeerders geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en voorspelbare beleggingen. En dat die in deze fase van onze organisatie ook wenselijk zijn.’