Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kinderopvang op Koers helpt in uitdagende tijden

Er komt veel af op de kinderopvang. Er zijn grote ambities voor de toekomst, maar er zijn ook forse arbeidsmarkttekorten. En de exploitatie wordt krapper onder andere door de hogere energiekosten en de wat negatieve economische vooruitzichten. Met het programma ‘Kinderopvang op Koers naar 2025’ helpt Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang grote en kleine kinderopvangorganisaties bij deze actuele vraagstukken.


Om een goed beeld te krijgen van de vraagstukken die er binnen jouw organisatie leven en waar je op dit moment staat, vindt er altijd een startgesprek plaats. Het gesprek geeft inzicht in de stappen die je kunt zetten en welke ondersteuning je daar bij nodig hebt. Denk aan modellen, handreikingen en tools en informatieve (verdiepings)bijeenkomsten en kennisgroepen. Meer weten over de ondersteuning? Neem contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel 085-130 56 83.