Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kinderopvang maakt ruim gebruik van tijdelijke maatregelen arbeidskrapte

Binnen de kinderopvang is sprake van grote personeelstekorten. Het kabinet heeft in december 2021 tijdelijke maatregelen aangekondigd voor verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding en voor toezicht dat rekening houdt met situaties ten gevolge van personeelstekorten.
Kinderopvang maakt ruim gebruik van tijdelijke maatregelen arbeidskrapte

 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Expertisecentrum Kinderopvang onderzoek gedaan naar het effect van de tijdelijke maatregelen om lucht te geven in het kader van de personeelstekorten in de kinderopvang en de effecten van maatregelen tijdens de corona-pandemie.  

 

Het onderzoek is nu klaar. De meerderheid van de respondenten uit de kinderopvang (73 procent) maakt inderdaad gebruik of wil gebruik maken van de tijdelijke maatregelen, 85 procent geeft aan al aanwezige beroepskrachten-in-opleiding formatief vaker in te zetten. En 65 procent van de respondenten heeft het aantal openstaande vacatures door de maatregel (gedeeltelijk) kunnen verminderen.