BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kinderopvang levert input voor Nationaal Programma Onderwijs na corona

De corona-maatregelen komen hard aan bij kinderen, want niet ieder kind vaart wel bij thuisonderwijs. De effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn groot. Brancheorganisaties BK en BMK en ouderorganisatie BOinK hebben gezamenlijk nagedacht over hoe schade bij jonge kinderen zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dit als antwoord op de Kamerbrief van onderwijsministers Slob en Van Engelshoven, waarin deze een Nationaal Programma Onderwijs na corona aankondigen.
Kinderopvang levert input voor Nationaal Programma Onderwijs na corona


Het doel van het nationaal programma is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Dit betekent dat de komende twee-en-een-half jaar 8,5 miljard euro extra wordt geïnvesteerd in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Om het onderwijs te ontlasten én te verrijken zou bijvoorbeeld een (structurele) inzet van buitenschoolse-opvangmedewerkers binnen het onderwijs uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast denken BK, BMK en BOinK aan de versterking van het bso-aanbod en het verbinden van aanbod vanuit het sociaal werk met de bso’s. Ook zien de drie organisaties mogelijkheden voor maatregelen in de voorschoolse educatie, ter versterking van de ontwikkeling van de kwetsbare kinderen. Binnen de wijk zijn naast de scholen, zorg en welzijn, ook de kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang sleutelspelers voor de ontwikkeling van kinderen.