Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kindcentra 2030
(Redactioneel BBMP nr. 2, 2018)

'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.

Het is een uitspraak om 'mee te nemen' in het stemhokje bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zijn krachtig genoeg om op eigen houtje de samenwerking te kunnen inrichten, maar de inbedding in het gemeentebeleid is van wezenlijke betekenis. Kinderen hebben belang bij de samenwerking van álle partijen die zich bezighouden met hun ontwikkeling. De gemeente kan haar rol oppakken door visie te ontwikkelen en uit te dragen, de regie te nemen en de initiatieven praktisch te ondersteunen.

Het einddoel van Kindcentra 2020 zal in 2020 niet bereikt zijn, maar er zullen wel enorme stappen gezet zijn, niet in de laatste plaats omdat de beweging inmiddels zo breed gedragen wordt. Begin februari stuurde Kindcentra 2020 nog een brief aan minister Slob met daarin een hartstochtelijk pleidooi voor kansengelijkheid voor álle peuters (zie berichten op kindcentra2020.nl).

Kansengelijkheid, daar gaat het toch om. In deze BBMP leest u waarom Peter van Lieshout het zo belangrijk vindt dat kinderen gelijke kansen krijgen. Hij pleit voor gepersonaliseerd leren waar de kindcentra ook aan kunnen bijdragen. Peter van Lieshout schat de ontwikkelingen positief in, ook na de 'gemiste kans' van het kabinet. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en tegen de tijd dat het 2030 is...

Wilma schepers | hoofdredacteur BBMP

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP!