Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Kentekenplicht BSO Bus uitgesteld tot 1 januari 2025

Eind vorig jaar heeft de ministerraad op voorstel van minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) ingestemd met de invoering van een registratie- en kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. Hieronder valt onder meer de BSO Bus.


Aanvankelijk zou de kentekenplicht per 1 juli 2024 ingaan. Maar na internetconsultatie blijkt dat er nog aanpassingen nodig zijn, met name wat betreft de ruimte voor de kentekenplaat. Daarom is de inwerkingtreding van de kentekening uitgesteld. Naar verwachting treedt de kentekenplicht nu per 1 januari 2025 in werking.

Vanaf het moment dat de registratie- en kentekenplicht ingaat, geldt deze voor alle nieuwe bijzondere bromfietsen. Degene die al zijn toegelaten, krijgen een jaar de tijd om dit te regelen. Door kentekening is het voor iedereen duidelijk welke voertuigen wel en niet op de weg mogen worden gebruikt. Bovendien maakt dit het voertuig herkenbaar, waardoor iedereen weet wat het voertuig wel en niet mag.