BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kengetallen Waarborgfonds voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft het kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’ voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus gepubliceerd. Dit rapport geeft organisaties inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden de uitkomsten van een onderzoek onder een steekproef weergegeven.
Kengetallen Waarborgfonds voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties


In het rapport wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

Het kengetallenrapport is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart door het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

In het najaar van 2021 wordt dit programma voortgezet met de tool ‘Mijn Kostprijs-benchmark’. Deze digitale tool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om hun eigen kostprijsgegevens in te vullen en te benchmarken met andere, vergelijkbare, organisaties. Anonimiteit is daarbij gewaarborgd.