Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kabinet wil nu ‘zorgvuldige invoering’ nieuw kinderopvangstelsel

In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV is afgesproken het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien door ‘bijna gratis’ kinderopvang in te voeren. Dit om het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder te maken voor ouders, en af te kunnen van het niet werkbare toeslagenstelsel in de kinderopvang.
Kabinet wil nu ‘zorgvuldige invoering’ nieuw kinderopvangstelsel

Maar in de afgelopen periode is steeds duidelijker geworden dat er grote zorgen zijn over de stijgende prijzen, de personeelskrapte en het waarborgen van de kwaliteit van kinderopvang in aanloop naar het nieuwe stelsel. Daarom heeft het kabinet bedacht het nieuwe financieringstelsel uit te stellen, in principe tot 2027.

‘Zeker gezien de lessen vanuit de kinderopvangtoeslagaffaire is een zorgvuldige invoering van het nieuwe stelsel voor zowel sector, ouders als uitvoerders cruciaal’, schrijft het kabinet. Er komt nu ‘een stevig ingroeipad’ om de vraag naar kinderopvang vanaf 2025 geleidelijk te laten groeien, zodat de sector het aanbod geleidelijk kan vergroten en niet overvallen wordt door een grote plotselinge stijging in de vraag naar opvang. 

In de toekomst krijgen werkende ouders onafhankelijk van hun inkomen een vergoeding van 96 procent (tot de maximum uurprijs) voor kinderopvangkosten. Deze vergoeding voor kinderopvang (vko) wordt straks rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie uitgekeerd in plaats van aan de ouder(s). Maar uitvoeringsinstanties hebben aangegeven dat invoering per 2025 niet mogelijk is. Vooral omdat geen van deze organisaties zich wil branden aan de uitvoering.

Andere reden 
Een andere reden voor het uitstel is dat minister Van Gennip onlangs twee onderzoeken heeft laten uitvoeren naar de marktwerking in de kinderopvang en de mogelijke effecten van marktingrijpen. De twee onderzoeken geven geen concrete aanwijzingen voor overwinsten of lagere kwaliteit bij private equity-partijen in het huidige stelsel. Tegelijkertijd laten de onderzoeken wel hogere prijzen, een hoger personeelsverloop en grotere leningen bij private-equitypartijen zien.

Daarom ziet het kabinet risico’s op het gebied van toegankelijkheid en continuïteit als nu al het nieuwe financieringsstelsel voor kinderopvang wordt ingevoerd. ‘Eerst is een blijvende inspanning nodig om de huidige hoge kwaliteit in de toekomst te behouden.’ Het kabinet wil te commerciële opvang in de hand houden met maatregelen als tariefregulering, meer transparantie, een verruiming van het adviesrecht voor ouders en kwaliteitsmonitoring.