Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kabinet ontwerpt nieuw kinderopvangstelsel met vier uitvoerders

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en SVB werken aan het ontwerpen en bouwen van een nieuw stelsel voor de financiering van kinderopvang. Op deze manier kan er van elkaar worden geleerd en recht worden gedaan aan het belang van de uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel, is haar gedachte. Het nieuwe stelsel moet het eenvoudiger maken voor ouders om hun kinderopvang te betalen en het moet kinderen grotere kansengelijkheid bieden.


Dit schrijft Van Gennip – ook namens onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma en staatssecretaris De Vries (Toeslagen) – in een brief aan de Tweede Kamer. Gedurende het gehele ontwerptraject moet nauw worden samengewerkt met belanghebbenden, zoals brancheorganisaties, vakbonden, oudervertegenwoordiging en de VNG.

Van Gennip: ‘Ik ben blij dat we op een innovatieve manier, samen met de expertise van verschillende uitvoeringsorganisaties, kunnen werken aan een goed en nieuw kinderopvangstelsel. Wij zien deze benadering als een sterke manier om gebruik te maken van de expertise en ervaring van de verschillende organisaties.’ 

96 procent
In het nieuwe kinderopvangstelsel wordt de overheidsvergoeding van 96 procent voor werkende ouders direct aan kinderopvangorganisaties uitgekeerd. Zo komen ouders niet voor onverwachte (hoge) terugvorderingen te staan en kunnen zij werk en de zorg voor hun kinderen beter combineren.

‘Toegankelijkheid van kinderopvang is in het nieuwe kinderopvangstelsel een belangrijk aandachtspunt’, schrijft Van Gennip. ‘Mede daarom is er onderzoek gestart naar de verschillende financieringsvormen in de kinderopvang, zoals private equity. Op basis van de uitkomst daarvan kunnen – indien nodig – maatregelen worden genomen.’

De stelselherziening leidt waarschijnlijk tot meer vraag naar kinderopvang, erkent Van Gennip, die ook ziet dat de sector momenteel al met grote personeelstekorten kampt. Het nieuwe stelsel moet per 1 januari 2025 in werking treden.