BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kabinet onderzoekt publieke financiering kinderopvang

Om nieuw gedoe met de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst te voorkomen, wil het kabinet onderzoeken hoe crèches en gastouders direct met publiek geld betaald kunnen worden in plaats van via vergoedingen aan ouders. Dat zijn de uitkomsten van een groot ambtelijk onderzoek naar het toeslagenstelsel. In dit IBO-onderzoek zijn een aantal beleidsopties rond kinderopvang opgenomen.
Kabinet onderzoekt publieke financiering kinderopvang


De complexiteit van het huidige systeem van de kinderopvangtoeslag leidt tot hoge terugvorderingen en daarmee samenhangend risico op schulden, constateren ministers Van Engelshoven (onderwijs) en Koolmees (sociale zaken) en kinderopvangstaatssecretaris Van Ark (sociale zaken). Een veranderd stelsel zou ook voor die problematiek een oplossing kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn de kosten van een ingrijpend ander stelsel fors, waarbij het IBO aangeeft dat het niet eenvoudig is om de effecten volledig te voorzien. Zo worden er opties genoemd om kinderopvang financieel toegankelijk te maken voor alle kinderen, zodat ook niet-werkende ouders hier gebruik van kunnen maken. Ook zijn er opties om kinderopvang en onderwijs meer te integreren en bijvoorbeeld school en naschoolse opvang gezamenlijk aan te bieden. 

Toegankelijker
Het kabinet ziet dat deze verdergaande opties ertoe kunnen leiden dat kindvoorzieningen toegankelijker worden voor ouders en kinderen en dat het normaler kan worden om kinderopvang te gebruiken. Ook de WRR adviseert langs deze lijn. Het kabinet wil daarom goed uitzoeken waar in het huidige stelsel nog kansen liggen voor de ontwikkeling van jonge kinderen en ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Keuzevrijheid zal hierbij voorop blijven staan.

Kennis als basis
Het kabinet zal alternatieve inrichtingen van het stelsel van onderwijs en kinderopvang uitwerken aan de hand van concrete scenario’s, waarbij voor- en nadelen en kosten en baten worden meegenomen. De verkregen kennis kan voor een volgend kabinet als basis dienen om een beslissing te nemen over een mogelijke stelselherziening. Ook zal de mogelijkheid tot een experiment op het gebied van integratie van onderwijs en kinderopvang verkend worden.