Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kaartenset ‘Wij zijn samen verschillend’

Wat doet pesten, uitsluiting en discriminatie met jonge kinderen? Hoe kunnen we opvoeden met respect voor diversiteit? Diversiteit gaat over kinderen en hun bijzonderheden, hun familiecontext, hun achtergrond en toekomstperspectieven. En over hoe professionals kunnen bijdragen aan een samenleving waarin elk kind een unieke plaats heeft.


Over diversiteit en verbinding in kinderopvang en onderwijs is nu een speciale kaartenset ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en studenten. Met informatie, tips en reflectievragen. De kaartenset heeft als doel: bewustwording, kennisvergroting en oefenen met pedagogische activiteiten.

Op elke kaart staat een thema uit het pedagogisch kader kinderopvang ‘Samen Verschillend’ (A. van Keulen, E. Singer), met daarbij een praktijkvoorbeeld, achtergrondinformatie, een reflectievraag of een tip. Deze thema’s zijn:

  • De basis: diversiteit en inclusie

  • Gezinnen in soorten en maten

  • Kinderen en diversiteit

  • Diversiteit in het team

  • Kinderopvang als actieve speler in de wereld

De kaartenset Wij zijn samen verschillend is te downloaden via www.mutant.nl of http://www.anadelbarrio.nl/kaartenset.html