Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Jaarwerkplan: wat doet de onderwijsinspectie in 2022?

In het Jaarwerkplan 2022 beschrijft de Inspectie van het Onderwijs haar plannen voor 2022. Daarbij staan een aantal thema’s centraal. De programmering kan nog veranderen vanwege mogelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de coronacrisis.
Jaarwerkplan: wat doet de onderwijsinspectie in 2022?


Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs ook dit schooljaar de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De inspectie zal scholen niet beoordelen op de resultaten en publiceert geen onderwijsresultatenoverzichten op de eigen website. Ze benadrukt wel dat het belangrijk is dat scholen en besturen zelf zicht blijven houden op de resultaten.

Verder wordt vanaf 1 januari 2022 het thema basisvaardigheden een vast onderdeel van het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. De basisvaardigheden taal, rekenen-wiskunde en burgerschap komen vanaf dat moment aan de orde in het startgesprek van het vierjaarlijks onderzoek. De inspecteur bespreekt dan met het bestuur onder meer de invulling die het bestuur geeft aan zijn verantwoordelijkheid en de wettelijke vereisten voor basisvaardigheden.

Kwaliteit onderwijs
Ook wordt gesproken over de wijze waarop het bestuur de kwaliteit waarborgt van het onderwijs in basisvaardigheden. De informatie uit dit
startgesprek gebruikt de inspectie voor het maken van het onderzoeksplan. Daarin staat welke verificatieactiviteiten worden uitgevoerd en welke scholen of opleidingen eventueel onderzocht worden.