Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Invoering ‘rijke schooldag’ komt niet echt van de grond

De verrijkte schooldag kan alleen een succes worden als daar structurele financiering voor komt. Dat is een van de uitkomsten van een eerste ‘inventarisatie verrijkte schooldag’ door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en Oberon.
Invoering ‘rijke schooldag’ komt niet echt van de grond


Uit de eerste inventarisatie van bevindingen, in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat het met de huidige tijdelijke subsidies zeker niet zal lukken om van de verrijkte schooldag een succes te maken. Er is ‘langjarige financiering nodig om een effectief programma uit te voeren waarmee een zo groot mogelijk deel van de doelgroep bereikt wordt’, schrijven de rapporteurs.

De onderzoekers vinden het nog te vroeg om te spreken van verworven kennis en inzichten (al dan niet in ontwikkeling) waarin buitenschoolse samenwerkingspartners betrokken zijn. Ook kunnen ze nog geen directe relatie leggen tussen enerzijds het extra aanbod van verrijkte schooldagactiviteiten en anderzijds de opbrengsten bij leerlingen (of ouders). 

De verrijkte schooldag is onderdeel van het programma School en Omgeving, gelanceerd door onderwijsminister Dennis Wiersma in 2022, dat in het teken staat van kansengelijkheid: alle kinderen moeten ontplooiingsmogelijkheden krijgen als de school naast het reguliere onderwijs met partners, zoals gemeenten, kinderopvang, buitenschoolse opvang, sportclubs en culturele organisaties, extra activiteiten organiseert.