Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Invoering pedagogisch beleidsmedewerkers voorschoolse educatie succesvol verlopen

Aan de wettelijke eis om per 1 januari 2022 pedagogisch beleidsmedewerkers in de voorschoolse educatie (ve) in te voeren, hebben veruit de meeste gemeenten (89 procent) en ve-aanbieders (94 procent) voldaan. Dat blijkt uit de derde meting van de monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB), door Sardes en Oberon.
Invoering pedagogisch beleidsmedewerkers voorschoolse educatie succesvol verlopen


Vrijwel alle gemeenten die eind 2021 nog geen subsidie gaven, wilden dat per 1 januari doen. Wanneer dit nog niet zeker was (11 procent), gaven gemeenten aan afhankelijk te zijn van het invoeringstraject vanuit de ve-aanbieder (50 procent) en beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt (32 procent).
 

Van de ve-aanbieders heeft driekwart eind 2021 al pedagogisch beleidsmedewerkers in de ve, meestal op alle ve-locaties. En bijna alle ve-aanbieders dachten op 1 januari 2022 te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen, zo blijkt uit deze derde meting van Sardes en Oberon, eind 2021. Wanneer voldoen niet lukt, heeft dit vaak te maken met de krapte op de arbeidsmarkt.
 

Welke rol, werkzaamheden en taken bij een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve passen moet nog blijken. Het huidige takenpakket en de tijdsbesteding verschillen in de praktijk. Waar de ene pedagogisch beleidsmedewerker overwegend pedagogisch medewerkers coacht, houdt de andere zich vooral bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid.