Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderen kinderopvang

Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Het kabinet start een internetconsultatie, waarop mensen tot en met 17 september 2023 hun reactie op de wijziging van de Regeling wet kinderopvang kunnen geven.
Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderen kinderopvang
Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast vergemakkelijkt het bijhouden van de overzichten het toezicht door de GGD op de kinderopvang. Aan de hand van de overzichten kan de houder van de kinderopvangorganisatie aantonen dat het kindercentrum voldoet aan de eisen voor de beroepskracht-kindratio, de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium. De houder moet bij een inspectie de overzichten van de afgelopen zes weken kunnen aanleveren. Het komt nu voor dat houders deze informatie niet (goed) bewaren of niet (duidelijk) aanleveren. De toezichthouder kan dan niet goed beoordelen of de kinderopvangorganisatie aan de eisen voldoet.
 
Reageer tot en met 17 september 2023 op de internetconsultatie
De wijziging van de Regeling wet kinderopvang staat nu online voor de internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.