Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Inspectie: kinderopvang stelde zich flexibel op in coronajaren

Er werd in 2021 veel flexibiliteit gevraagd van de kinderopvangsector. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021. Een jaar geleden waren de gevolgen van genomen coronamaatregelen (zoals de lockdowns) nog steeds zichtbaar en bleven de ontwikkelingen in de sector ‘veerkracht vragen’ van zowel gemeenten als GGD’en en kinderopvang.
Inspectie: kinderopvang stelde zich flexibel op in coronajaren


De kinderopvang heeft zich in 2021 uitermate flexibel weten op te stellen, waardoor toezicht en handhaving weer bijna op hetzelfde niveau waren als voor corona. Gemeenten en GGD’en hebben toezicht en handhaving naar beste kunnen weten vorm te geven en dat wekte vertrouwen, meldt de inspectie. 

Door sluitingen in verband met corona konden ook in 2021 de GGD’en niet alle verplichte (jaarlijkse) onderzoeken uitvoeren. Ze hebben bewuste afwegingen gemaakt waarbij ze de veiligheid en kwaliteit voorop zetten. Er werd veel flexibiliteit gevraagd om de onderzoeken daar waar mogelijk uit te voeren. De inspectie is blij dat de GGD’en, in samenspraak met de gemeenten, nagenoeg alle voorzieningen tenminste één keer hebben onderzocht in de twee coronajaren. 

In 2021 zijn de meeste tekortkomingen bij kindcentra geconstateerd rond de volgende voorwaarden: medewerkers die ingeschreven moesten worden in het personenregister kinderopvang (PRK), de beroepskracht-kindratio en de opvang in basisgroepen.