Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Initiatiefnemers kwaliteitscode kinderopvang willen ‘kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’

Vooruitlopend op de aangekondigde stelselwijziging kinderopvang hebben zes grote kinderopvangorganisaties zich verenigd en een kwaliteitscode kinderopvang opgesteld. In deze code hebben Kind & Co Ludens, Partou, Wij zijn JONG, Humankind, Gro-up en Samenwerkende Kinderopvang een gezamenlijke ambitie vastgelegd. Ze willen de kinderopvang ‘naar een nog hoger niveau brengen’.
Initiatiefnemers kwaliteitscode kinderopvang willen ‘kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’


De kwaliteitscode geeft concreet invulling aan belangrijke uitgangspunten van een nieuw kinderopvangstelsel: kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit. De zes organisaties willen blijvend investeren in hoge kwaliteit en kinderopvanggelden doelmatig besteden door de bedrijfsvoering voor alle organisaties aan te scherpen. Daarbij moeten kinderen, ouders, medewerkers en overheid/sector centraal staan in hun beleid.

De kwaliteitscode moet borgen dat er op een verantwoorde manier wordt bestuurd en dat er publiekelijk inzicht wordt gegeven in welke keuzes organisaties daarin maken. ‘Uiteraard moeten de spelregels aansluiten bij de stelselwijziging en de bestaande wet- en regelgeving en sturing geven voor de langere termijn. Wanneer de kinderopvangsector in staat is dit samen te realiseren, hebben kinderen, ouders, medewerkers en uiteindelijk de hele samenleving daar profijt van’, schrijven de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers van de code nodigen iedereen in de kinderopvang nadrukkelijk uit om mee te denken en de code samen verder uit te werken. Onder de noemer Samenwerkingsplatform Kwaliteitscode Kinderopvang worden de komende tijd door het hele land bijeenkomsten georganiseerd. Doel is dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties, eventueel via hun brancheorganisaties, zich bij de kwaliteitscode aansluiten.