BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

IKK en baby-opvang: de bijeenkomst

Het was een compacte maar geanimeerde bijeenkomst tijdens het op 29 mei gehouden BBMP-debat waar onder leiding van Bas Levering standpunten werden ingebracht en bediscussieerd over de IKK-eis om ingaande 2019 één competentie pedagogisch medewerker op een groepje van drie baby's te zetten.
IKK en baby-opvang: de bijeenkomst

Josette Hoex van het NJI bracht al eerder een rapport uit over IKK en de baby-opvang en is vanuit pedagogisch perspectief een sterk voorstander van de nieuwe maatregel. Om te voorkomen dat de impact van de babymaatregelen verdwijnt door financieel gedreven oplossingen, pleit Josette voor een wettelijke verplichting van Horizontale 0-groepen voor de hele sector. De pedagogisch coach zal met specifieke kennis van zaken die groepen moeten begeleiden, zodat er een optimale pedagogische omgeving voor baby's en hun ouders kan worden gegarandeerd. Voor minder kan de kinderopvang niet gaan! 

Cor Schuurman, directeur Tinteltuin en een van de opstellers van de petitie heeft principieel geen problemen met de nieuwe maatregelen, maar wijst enerzijds op de onbetaalbaarheid hiervan, maar ziet anderzijds ook problemen opdoemen om voldoende en voldoende opgeleid personeel hiervoor aan te nemen. Overigens is bij Tinteltuin wel een experiment gestart om baby's in een aparte locatie onder te brengen met een voor baby's geschikt gemaakte ruimte. De eerste resultaten zijn heel positief. 

Marilse Eerkens, journalist kinderomgang bij de correspondent ziet te weinig de kinderbelangen op de voorgrond staan, iets wat naar haar opvatting absoluut niet kan. Zie haar bijdrage elders op deze pagina.

Jurjen Slootstra, opleidingsmanager Pedagogisch Werk, ROC Amsterdam zou eigenlijk de oplossing moeten bieden om voldoende pedagogisch medewerkers op te leiden: landelijk wordt een toename verwacht van circa 2500 nieuwe pedagogisch medewerkers. Van de 500 in Amsterdam opgeleide mensen, komen uiteindelijk slechts 150 beschikbaar voor de kinderopvang. Het heeft ook te maken met de zwakke profilering van de branche. Voor het keuzedeel baby's in de ROC is de belangstelling niet heel erg groot. Pedagogisch medewerkers hebben eerder de neiging om te kiezen voor het werken met kinderen waarmee meer interactie en contact mogelijk is.

Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink vind de petitie slecht geformuleerd en heeft met die 9000 ondertekenaars ook geen enkel draagvlak om te bereiken wat men zich voorstelt.  Daarnaast: Een vergroot ouderschapsverlof gaat er voorlopig niet van komen en zeker de bemiddelde ouders zullen een beroep blijven doen op de baby-opvang.  

In de discussie werd ook nog de kwestie besproken van het opleiden van babyspecialisten. FCB publiceert een lijst van goedgekeurde opleidingen en trainingen op haar website, zonder dat het voor iemand duidelijk is hoe de kwaliteit van de geboden opleidingen is. Zo kan een pedagogisch medewerker in nog geen uur worden opgeleid achter een beeldscherm versus een traject van zes intensieve opleidingsdagen met kennistoetsen. Het is te hopen dat de branche hierin ook verantwoordelijkheid neemt.

 

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.