Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

ICT in de kinderopvang
(Redactioneel BBMP nr. 6, 2019)

Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.

Met forecasting hoef je niet meer te werken met een jaarlijkse begroting – met doelen, doelstellingen en kpi’s – die steeds opnieuw al vrij snel niet meer blijkt te matchen met de werkelijkheid. Wel is er dan intern veel aandacht nodig voor het aanleveren van de juiste gegevens. Johnny van Cadsand en Tessa Vollering van CPMFactory leggen de principes van goed forecasten in dit nummer helder uit. Verder een fraai achtergrondartikel over de (mogelijke) totstandkoming van een nieuw expertisecentrum voor de kinderopvang. De sector heeft jarenlang hard ‘néé’ geroepen tegen zo’n expertisecentrum, nu lijkt het tij te keren. Maar of het inderdaad van de grond komt?

Ook spreken we in dit nummer van Kindcentrum BBMP met de makers van de nieuwe governancecode voor de kinderopvang. Waarom is deze eigenlijk zo kort? En wat vindt ‘het veld’ ervan?

En we bieden ruimte voor mensen met visie! Ton Leeggangers van Wij zijn JONG doet een hartstochtelijke oproep aan zijn medebestuurders in de kinderopvang om meer bezig te zijn met wat jongere generaties nodig hebben. Ton wil een dialoog op gang brengen tussen de verschillende jeugdsectoren, die moet leiden tot een betere ondersteuning voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Ook visie hebben Geert de Wit en Ad Vos. De eerste reageert op een eerdere column van Ed Buitenhek, over winstuitkeringen in de kinderopvang. Ad Vos is bestuurder van PIT en een Kantelaar in hart en nieren. Hij spreekt zichzelf en de mensen om hem heen voortdurend aan op de vraag: waarom doen we wat we doen, wat drijft ons?

Geen abonnement op BBMP? U kunt BBMP nummer 6 ook digitaal lezen via deze link.