Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Het grote all inclusive-nummer

Het eerste nummer van 2021 staat volledig in het teken van inclusie en diversiteit. Hoofdredacteur Aart Verschuur opent het nummer en concludeert in het redactioneel commentaar dat als we ├ęcht stappen willen maken met inclusie en diversiteit iedereen eerst de hand in eigen boezem moet steken.
Het grote all inclusive-nummer

Lees via de link het redactioneel commentaar. Hieronder vindt u de inhoudsopgave. 

In dit nummer
4 Inclusie in het leven van kinderen
Siela en haar zoons Nishaan en Nilay beschrijven hun persoonlijke ervaringen. Ze krijgen te maken met een samenleving die zich niet openstelt voor kinderen van kleur. Ook op de kinderopvang voert Siela een pittig – maar opbouwend – gesprek. | Nishaan en Nilay Ardjosemito en Siela Ardjosemito-Jethoe

10 Naar een generatie zonder discriminatie
Om echt inclusief te kunnen werken is het juiste voorbeeldgedrag de sleutel. Medewerkers moeten cultuursensitief leren kijken en werken en zich bewust zijn van eigen (voor)oordelen. | Maryse Nijhof- Broek en Yasmine Oudriss-Kamouni

14 Werken aan diversiteit
In de kinderopvang kunnen kinderen spelenderwijs leren samenleven in een context waarin ieder kind gezien wordt, een plek heeft en erbij hoort. Professionals moeten deze dagelijkse leermomenten zien en benutten. | Wilma Schepers

18 Leiderschap en inclusie
Alle kinderen horen erbij, alle medewerkers horen erbij. Kinderopvangmedewerkers zetten mede de koers uit als het gaat om het laten tellen van ieders mening. | Wilmie Colbert

24 De lange weg naar inclusief onderwijs

Onderwijsminister Arie Slob heeft in november 2020 zijn 25-puntenplan gepresenteerd, waarmee hij het passend onderwijs wil verbeteren. Is de tijd eindelijk rijp om meer werk te maken van inclusief onderwijs? | IJsbrand Jepma en Sanne Spiero
 

28 De erfenis van Paars
Het boek ‘Dat hadden we nooit moeten doen’ wordt gepresenteerd als een ideeëngeschiedenis over de PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig. Precies in die periode wordt nagedacht over de Wet Kinderopvang. | Janneke Plantenga

32 Ruimte voor autonomie
Aandacht voor het Expertisecentrum Kinderopvang. Deze keer zoomen we in op het thema autonomie van het kind. Ruimte geven voor autonomie heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk. | Wilma Schepers

EN VERDER...

13 De Rekenmeester > Ed Buitenhek

Het systeem of de mensen…

21 PPINK > Myrte van Gurp

Diversiteit: luxe of noodzaak?

23 De Jurist > Martin van der Linden

Tandarts in het kinderdagverblijf

37 Pact > Onno Hoorn

Wendbaar op de arbeidsmarkt

38 Boeken > Van Duuren en De Leve

Over Vrijmoedige teams en

Spelen als essentiële levenservaring

40 Wetenschap > Leseman, Slot en Romijn

Culturele diversiteit en de omgang met ouders

44 Signalementen > Nieuws en publicaties

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP of surf naar Kinderopvangkennis.nl om een of meerdere artikelen te lezen. Liever in print? Klik dan hier.