Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Grotere contracten en meer student-medewerkers in kinderopvang

Medewerkers in kinderopvang zijn gemiddeld meer gaan werken. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan dat het aantal contracturen is gestegen. Daarnaast heeft een groeiend aantal organisaties meer dan dertig procent student-medewerkers in dienst. Dit is een positief effect van de verruiming van de Regeling Wet kinderopvang per 1 januari 2022.
Grotere contracten en meer student-medewerkers in kinderopvang

In de strijd tegen de personeelstekorten wordt veel geïnvesteerd in behoud. Ondanks dat zijn de tekorten in de dagopvang gestegen van 66 naar 72 procent. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

Bijna de helft van de organisaties heeft meer pedagogisch medewerkers in ontwikkeling dan in het verleden. Opvallend is de toename van het aantal student-medewerkers. Het aandeel organisaties met meer dan 10 procent student-medewerkers nam toe, van 48 procent in februari naar 54 procent medio 2022. Daarnaast verdubbelde het aandeel organisaties met meer dan 30 procent student-medewerkers van 5 naar 10 procent.

Regeling Wet kinderopvang
Per 1 januari 2022 is de Regeling Wet kinderopvang tijdelijk verruimd. In plaats van een derde mag vanaf 1 januari 2022 maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Op 29 juni werd bekend dat de verruiming is verlengd tot 1 juli 2024.

Bijna 80 procent van de organisaties heeft initiatieven genomen om medewerkers meer uren te laten werken. Bij meer dan de helft van de organisaties is de gemiddelde contractomvang van medewerkers ook daadwerkelijk toegenomen. De twee meest succesvolle initiatieven om dit te realiseren waren: een groter contract aanbieden aan medewerkers die meer uren willen werken (44 procent van de organisaties doet dat). Ook de persoonlijke benadering is succesvol. Bijna een kwart van de organisaties geeft aan dat medewerkers meer zijn gaan werken nadat hen de vraag is gesteld of zij daartoe bereid zijn. 

Investeren in behoud van medewerkers staat bij 60 procent hoog op de agenda. En bijna de helft geeft aan dat zij meer individuele aandacht hebben voor medewerkers. Ook het aannemen en behouden van stagiair(e)s (52 procent) en extra bbl’ers (44 procent) wordt veel genoemd.

Personeelstekorten onverminderd hoog
De personeelstekorten in kinderopvang zijn onverminderd hoog. Meer organisaties hebben met een personeelstekort te maken. In de dagopvang is er een toename van 66 naar 72 procent, in de bso van 72 naar 73 procent en in de peuteropvang van 46 naar 55 procent. De eerdere lichte daling van het tekort zet dus niet door.