Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

GroenLinks en PvdA willen noodplan kinderopvang

Zorg dat de kinderopvang betaalbaar en daarmee toegankelijk blijft. En maak werken in de kinderopvang aantrekkelijker door de lonen van medewerkers te verhogen. Dat stellen GroenLinks en PvdA voor. Met een noodplan kinderopvang doen zij concrete en haalbare voorstellen om dit te bereiken.


Volgens de twee partijen dreigt de kinderopvang op korte termijn vast te lopen, door stijgende prijzen en tekorten aan mensen. De toegankelijkheid, met name voor mensen met een kleiner inkomen, staat onder druk. En daarmee de kansengelijkheid voor kinderen.

Door de hogere energieprijzen en huren stijgen de kinderopvangtarieven met gemiddeld 8,5 procent. Veel meer dan de stijging van de vergoeding die de overheid geeft (5,58 procent). De stijging van de eigen bijdrage is gemiddeld 10 procent, en tot wel 40 procent voor ouders vanaf een middeninkomen. Voor ouders met een kleiner inkomen kan dit in het ergste geval zelfs oplopen tot 75 procent stijging van de eigen bijdrage.

‘Dat is voor veel ouders, zeker in deze koopkrachtcrisis, niet te doen’, stellen GroenLinks en PvdA. Zij willen daarom dat het kabinet zo snel mogelijk de betaalbaarheid verbetert door de vergoedingstarieven voor ouders te verhogen. Dat kan eenvoudig door de correctie die jaarlijks in maart wordt gedaan naar voren te halen. Dit kost naar schatting eenmalig 98 miljoen euro.

Daarnaast willen GroenLinks en PvdA dat de lonen in de kinderopvang omhoog gaan. En dat kan, vinden de partijen. Er ligt een oproep van werkgevers, werknemers en ouders om via de kinderopvangtoeslag meer financiële ruimte te creëren. In lijn met deze oproep is het voorstel om de kinderopvangtoeslag met 175 miljoen euro te verhogen. Daarmee kunnen de lonen met 5 procent extra omhoog.

De sector heeft toegezegd dat de middelen één-op-één terechtkomen in salarisverhoging en dus niet wordt ingezet voor hogere winsten of naar andere kosten. Het geld voor het noodplan kinderopvang kan volgens de twee politieke partijen worden vrijgemaakt uit de middelen die het kabinet in de najaarsnota heeft aangekondigd om de gestegen energiekosten in de (semi-) collectieve sector te compenseren.