Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

GGD’en: kinderen lopen meer risico door personeelstekort kinderopvang

Toezichthouder GGD GHOR Nederland zegt dat personeelstekorten de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang onder druk zetten en trekt aan de bel in Den Haag. Tijdens inspecties zien GGD-toezichthouders vaker tekortkomingen die te maken hebben met de personeelskrapte. En dat levert risico’s op.
GGD’en: kinderen lopen meer risico door personeelstekort kinderopvang

Sinds eind 2021 zijn er meer tekortkomingen op wettelijke kwaliteitseisen die verband houden met de inzet van (voldoende en gekwalificeerd) personeel, constateert de GGD. Bij de buitenschoolse opvang zien GGD-inspecteurs het vaakst dat er te weinig medewerkers aanwezig zijn. Het aandeel ‘locaties met te weinig personeel’ is daar tussen 2019 en 2021 verdubbeld tot 6 procent.

‘We zien dat het in de meeste gevallen goed gaat, maar door de personeelstekorten zakken wel meer opvanglocaties door de ondergrens. Het risico dat dingen misgaan, neemt toe’, zegt directeur Ton Coenen van GGD GHOR Coenen tegen de NOS. ‘De sector leunt te zwaar op krachten die nog in opleiding zijn, zowel in de dagopvang, de buitenschoolse opvang als de voorschoolse educatie.’ De overkoepelende organisatie van de GGD’en heeft half november een brandbrief over de zorgen gestuurd naar de ministeries van SZW en Onderwijs.