Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Geschillencommissie: geen contracten verscheuren vanwege personeelstekorten

Nadat SKA kinderopvang in Amersfoort in juni 2022 de contracten met zo’n 200 ouders had opgezegd, stapten dertien ouders naar de geschillencommissie kinderopvang. Dat was sneller en goedkoper dan de gang naar de rechter.
Geschillencommissie: geen contracten verscheuren vanwege personeelstekorten

De geschillencommissie heeft eind oktober een uitspraak gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat SKA fout zat toen het die contracten verscheurde.

Volgens de geschillencommissie is het personeelstekort in de kinderopvang ‘geen geldige zwaarwegende reden’ om contracten met ouders op te zeggen. Vooral ook omdat de kinderopvangorganisatie nog in de laatste maanden nieuwe klanten had aangenomen. Volgens de commissie had SKA toen kunnen voorzien dat de arbeidsmarkt steeds krapper zou worden. SKA moet de weggestuurde kinderen dan ook weer gaan opvangen. De ouders die de klacht indienden zijn blij, en denken dat ook ouders die geen bezwaar aantekenden opgelucht adem kunnen halen.

Afweging commissie 

Een van de gedupeerde ouders, Koos Dirksen, vertelt: ‘De afweging die de commissie heeft gemaakt, heeft betrekking op de acties van SKA. Dus ik denk wel dat het voor iedereen opgaat dat er een hoge drempel ligt voor dit soort opzeggingen in de toekomst, ook voor andere kinderdagverblijven.’ Dat er te weinig mensen zijn die in de branche willen werken, vindt hij dan ook geen excuus. ‘Dan moet je het werk maar aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door meer te betalen.’