Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

FNV opent meldpunt overschrijding beroepskracht-kindratio in kinderopvang

FNV Zorg & Welzijn maakt zich zorgen over meldingen van medewerkers uit de kinderopvang over de beroepskracht-kindratio. Pedagogisch medewerkers worden door hun werkgever gevraagd de wettelijke grens van het aantal kinderen per groep te overschrijden. De vakbond heeft daarom een meldpunt geopend. Ze wil weten of het om incidenten gaat of dat er sprake is van een trend.

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, zegt: ‘De werkgever zoekt oplossingen voor het personeelstekort, maar de beroepskracht-kindratio is er niet voor niets. Als je je daar niet aan houdt, wordt de werkdruk voor de medewerkers nog hoger, komt de kwaliteit van de opvang onder druk te staan en komt zowel de veiligheid van de kinderen als de medewerkers in het geding.’

Medewerkers en ouders van kinderen in de kinderopvang kunnen tot en met zondag 7 november melding maken van overschrijding van de beroepskracht-kindratio of druk vanuit de werkgever om deze te overschrijden. FNV Zorg & Welzijn gaat daarna in gesprek met de werkgevers die uit het meldpunt naar voren komen. Mocht er sprake zijn van een trend dan wil de vakbond samen met werkgevers, ouderorganisaties en de toezichthoudende GGD’en tot oplossingen komen.