Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

FNV: 80 procent flexwerkers en zzp’ers in kinderopvang wil liever in loondienst

Vier op de vijf kinderopvangmedewerkers die nu als zzp’er of flexwerker werken, zouden (weer) in loondienst willen. Daarvoor moeten wel de lonen omhoog en de werkdruk omlaag. Verder denkt 60 procent van de zzp’ers en flexwerkers dat de kwaliteit van de kinderopvang afneemt als er steeds minder kinderopvangmedewerkers in loondienst werken.

Dit blijkt uit een onderzoek door bureau Totta, in opdracht van de FNV, onder bijna 2000 kinderopvangmedewerkers. Zij werken in loondienst, als zzp’er of flexwerker.

Een betere werk-privébalans en meer zeggenschap over de eigen agenda zijn belangrijke redenen voor zzp’ers en flexwerkers om niet meer, minder of helemaal niet in loondienst te werken. FNV Zorg & Welzijn-bestuurder Dorenbos: ‘Daar liggen dus enorme kansen voor de sector om werknemers aan zich te binden en het aantal zzp’ers en flexwerkers te verminderen. Zorg voor beter voorspelbare arbeidstijden en -dagen. Zodat kinderopvangmedewerkers die niet fulltime werken of willen werken niet elke dag van de week ingeroosterd worden.’

Redenen

Voor 61 procent van de medewerkers onder de 35 jaar is een hoger salaris een belangrijke reden om als zzp’er of flexwerker aan de slag te gaan. Daarnaast vinden deze medewerkers het belangrijk meer zeggenschap te hebben over vakantie en vrije dagen en voelen ze minder de verplichting om bereikbaarheids- en onregelmatigheidsdiensten te draaien. Aan de andere kant hebben ze minder zekerheid van werk en is hun vangnet bij ziekte verslechterd.

Van de kinderopvangmedewerkers in loondienst denkt 90 procent dat de kwaliteit van de kinderopvang afneemt naarmate meer collega’s hun baan in loondienst verruilen voor een zzp- of flex-constructie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een vast gezicht op de groep voor zzp’ers en flexwerkers een belangrijke reden is om (weer) in loondienst te gaan. Dorenbos: ‘Juist door het grote aantal flexwerkers en zzp’er is dat vaste gezicht voor de groep of als collega niet meer vanzelfsprekend.’ Lees hier een interview met twee directeuren in de kinderopvang, over hún ervaringen met zzp’ers.