BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Extra kosten kinderopvang in 2020 vanwege IKK

Meer dan driekwart van de kinderopvangondernemers verwacht voor 2020 een kostenstijging van 3 procent of meer. De gemiddelde tariefstijging voor 2020 komt op 3,6 procent, zo blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).
Extra kosten kinderopvang in 2020 vanwege IKK

Het maximumtarief voor de kinderopvangtoeslag stijgt echter met minder dan 2 procent. Magda Heijtel, directeur BK: ‘Doordat de kosten voor ondernemers en de tarieven voor ouders harder stijgen dan het toeslagtarief worden met name de lagere inkomens de dupe.’

Meer dan de helft van de kinderopvangondernemers hanteert in 2020 een tariefstijging tussen de 2,5 procent en 5 procent. Ongeveer 1 op de 5 aanbieders verhoogt de tarieven met meer dan 5 procent. De toeslagtarieven worden in 2020 met slechts 1,9 procent verhoogd. Het deel van het opvangaanbod dat niet meer gedekt wordt door de toeslagregeling was al toegenomen in 2019. Dit zal in 2020 dus verder toenemen.

Bijna de helft (45 procent) van de aanbieders van kinderopvang heeft hogere kosten van de nieuwe kwaliteitsregels (IKK) dan in de tarieven van 2019 waren verwerkt. Deze kinderdagverblijven zullen de tarieven in 2020 extra verhogen om de IKK kosten alsnog te dekken. Een deel van de tariefstijging in 2020 is door dit na-ijleffect van IKK te verklaren.

Uit de peiling blijkt ook dat meer dan de helft van de kinderdagverblijven die gebruik maken van Stints de extra vervoerskosten door het Stint-verbod niet heeft doorberekend in hun tarieven. Soms is gekozen voor alternatieve vervoersregelingen die geen extra kosten met zich meebrengen (‘wij zijn gaan lopen’) en soms geeft men aan dat de extra kosten slechts tijdelijk van aard zijn omdat de verwachting is dat de Stints binnenkort weer inzetbaar zijn.

Onderzoek: loket Jeugdzorg nog steeds moeilijk te vinden

Veel jongeren en hun ouders weten nog steeds niet waar ze moeten aankloppen voor jeugdzorg. Ook de snelheid waarmee ze geholpen worden ‘houdt niet over’. Dat blijkt uit een analyse door I&O Research onder ruim tachtig cliënten, zo meldt Binnenlands Bestuur. Bijna een op de zes cliënten van jeugdzorg (17 procent) weet nog altijd niet waar ze met een hulpvraag naar toe moet, 65 procent weet dat wel. Dit percentage is nauwelijks veranderd sinds gemeenten voor de jeugdzorg verantwoordelijk werden, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral in gemeenten tot 50.000 inwoners zijn cliënten vaker tevreden. ‘Deze gemeenten slagen er vaker in om cliënten snel te helpen en samen naar een oplossing te zoeken’, aldus I&O Research.