Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Extra geld voor slachtoffers toeslagenaffaire

Het kabinet maakt 1,3 miljard euro extra vrij voor de hersteloperatie toeslagen. Dit is nodig voor compensatie, het aanpakken van schulden en de ondersteuning van gedupeerden en hun kinderen. Met het bedrag komen ook de ex-partners in aanmerking voor compensatie. Zij ontvangen een bedrag van 10.000 euro.
Extra geld voor slachtoffers toeslagenaffaire


Daarnaast worden ook hun schulden aangepakt, wordt aanvullende schade gecompenseerd en kunnen zij gebruikmaken van de ondersteuning van de gemeente waar zij wonen. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het aanvullende wetsvoorstel kan de regeling naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 in werking gaan.

Daarnaast zijn in het wetsvoorstel maatregelen opgenomen voor de situatie dat een gedupeerde of een kind van een gedupeerde is overleden voordat zij de compensatie hebben ontvangen waarop ze recht hadden. Tot nu toe konden herstelregelingen of tegemoetkomingen niet worden aangeboden aan een nabestaande partner, ouder of kind. In de nieuwe regeling is dat wel mogelijk. 

Tot nu toe hebben ruim 60.000 personen (vierde kwartaal 2022) zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen (UHT). In totaal zijn nu 28.000 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning door de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen 30.000 euro. Ook kunnen zij gebruikmaken van de schuldenregeling.

In totaal is voor meer dan 22.000 ouders de integrale beoordeling inmiddels afgerond. In de laatste voortgangsrapportage kondigde het kabinet een aantal maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat ouders beter en sneller geholpen worden. Door de inzet van deze maatregelen is de prognose dat 90 procent van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kan zijn. Ondertussen blijft het kabinet zich ‘inspannen’ om te komen tot nieuwe verbeteringen van de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire.