Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Expertisecentrum Kinderopvang heeft nog 46 investeerders nodig

Van pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd. Het Expertisecentrum Kinderopvang levert die expertise door het ontwikkelen en toegankelijk maken van de pedagogische kennisbasis, praktijkervaring en tools, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Gratis kennis delen en ontwikkelen is daarbij essentieel voor de Nederlandse kinderopvang.


Dit kan echter niet zonder bijdragen uit de sector zelf. Daarom roept het Expertisecentrum kinderopvangorganisaties op om bij te dragen aan de bekostiging van de stichting. De overheid verhoogt elke bijdrage van organisaties met 45 procent. Inmiddels ondersteunen 139 organisaties het expertisecentrum, maar er zijn minimaal nog 46 partners nodig.

De hoogte van de investering per organisatie is afhankelijk van de omzet en varieert van 200 tot 5000 euro per jaar. Het Expertisecentrum Kinderopvang streeft naar aansluiting van alle organisaties in Nederland. Het Expertisecentrum is vrij van commerciële belangen en stelt alle kennis en praktijkervaringen voor iedereen beschikbaar.