Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van D66 verworpen, dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid moest bieden om kinderen te weigeren die niet tegen besmettelijke kinderziektes als polio en rode hond zijn gevaccineerd.
Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang


Het voorstel was – vóór de uitbraak van corona – met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar bleek na de komst van corona onbedoelde gevolgen te hebben. Het voorstel was bedoeld om ouders de keuze te bieden voor een kindercentrum met alleen kinderen die hun prikken uit het rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Inmiddels, twee jaar later, vallen ook covid-vaccinaties onder dat vaccinatieprogramma en zouden personeelsleden zonder coronaprik eveneens geweigerd kunnen worden.

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij met het afwijzen door de Eerste Kamer van het D66-initiatiefvoorstel over vaccinatie in de kinderopvang. De BK is nooit voorstander geweest van deze wet. ‘De volksgezondheid is primair een overheidstaak en die moet ook vooral daar blijven.’

Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang volgens de BK onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van kinderen, met alle gevolgen van dien. Directeur Emmeline Bijlsma: ‘We snappen de vrees van sommige ouders voor hun kinderen, maar het probleem van de vaccinatiegraad kun je niet in één sector beslechten. Deze wet is geen zinvolle interventie.’