Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Een leven lang leren
(Redactioneel BBMP nr. 4, 2018)

Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!

Dat idee moest 25 jaar geleden nog landen. Het besef dat een pm'er als ze van de opleiding komt en begint met werken, ‘vakbekwaam’ is er ook. Daarin nemen kinderopvangorganisaties hun verantwoordelijkheid. Een kanttekening is dat het accent wel heel erg gelegen heeft op het werken met de jongste kinderen. De volgende uitdaging is het uitbouwen van het vak bso-medewerker. Zij kunnen meer dan – ik parafraseer Cor Schuurman – alleen ‘leuke activiteiten’ organiseren. Het wordt tijd om daar een professioneel kader voor te scheppen.

En een verzuchting tot slot: in elk willekeurig buitenland is de groepsbezetting van een babygroep op twee handen en tien vingers uit te rekenen, schrijft Ed Buitenhek. Wij hebben er complexe rekenmodellen voor nodig die bij nadere beschouwing niet eens kloppen. Persoonlijk vind ik het gemarchandeer rondom deze modellen in een uiting van wantrouwen jegens de integriteit en professionaliteit van het verantwoordelijk management.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP!