Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Dyslexie of dyscalculie? Zo zit het met vergoeding

Heeft je kind dyslexie of dyscalculie? Dan is het van belang dat dit vroegtijdig wordt opgespoord en hij of zij hier goede begeleiding bij krijgt. Zo is de kans het kleinst dat het de ontwikkeling van het kind niet in de weg zit. Dit kan vanuit school, maar ook buiten de schoolmuren van bijvoorbeeld een orthopedagoog. Maar hoe regel je deze zorg? En hoe zit het met de vergoeding en je zorgverzekering? We leggen het je uit.
Dyslexie of dyscalculie? Zo zit het met vergoeding

Vergoeding bij dyslexie

Als je kind dyslexie heeft, heeft hij of zij (ernstige) problemen met lezen en spellen, maar dit zegt vaak niks over de intelligentie van het kind. Het zijn vaak problemen met lezen en spellen, maar het is soms ook één van de twee. De beperking is aangeboren en kan dus elk kind overkomen.

Sinds 1 januari 2015 valt dyslexiezorg niet meer onder de zorgverzekering, maar onder de Jeugdwet. Dit is enkel voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Is er dyslexie bij je kind vastgesteld en heeft hij of zij hier begeleiding voor nodig, dan kun je hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woont. De betreffende gemeente heeft hier vaak meer informatie op hun website over staan.

Er zijn een aantal voorwaarden wanneer kinderen in aanmerking komen voor de zorg vanuit de gemeente:

  • De school heeft een periode van 6 - 12 maanden al voldoende extra begeleiding aan het kind gegeven
  • Het kind behoort bij drie achtereenvolgende meetmomenten op spelling en lezen tot de zwakste groep
  • Het moet gaan om alleen dyslexie. Hiernaast mogen er geen andere taal- of leerstoornissen, ggz-stoornis of beperking zijn

Sinds 2015 is het dus de taak van gemeenten om begeleiding bij dyslexie te organiseren en te financieren. Tijdens het vergelijken van zorgverzekeraars hoef je hier dus geen rekening mee te houden. Tenzij je kind te maken heeft met andere stoornissen en daar psychische hulp bij kan gebruiken.

Vergoeding bij dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om een rekenstoornis. Je kind kan dan niet goed rekenen en haalt cijfers door elkaar. Net zoals bij dyslexie is het van belang dat je kind hier begeleiding bij krijgt, zodat het de ontwikkeling van je kind niet teveel beïnvloedt. Ook voor de behandeling van dyscalculie krijg je geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Als je kind naast dyscalculie ook een andere aandoening heeft, zoals ADHD of dyslexie, dan kan de hulp die hij of zij daarvoor krijgt ook helpen bij de rekenstoornis. Het is daarom altijd goed dit aan te geven bij de zorgverlener. Ook als je niet zeker weet of je kind daadwerkelijk dyscalculie heeft. Als het gaat om meerdere aandoeningen, kan je kind terecht binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Onderzoek naar dyscalculie

Het is soms lastig te bepalen of je kind echt dyscalculie heeft of rekenen gewoon wat moeilijker vindt. Daarom wil je eerst graag weten of je kind daadwerkelijk dyscalculie heeft. Het is dan mogelijk om een dyscalculie test te doen. Dit onderzoek bestaat uit een rekentoets en intelligentietest. Ook deze test krijg je niet vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. De kosten voor zo’n test liggen rond de 1000 euro.