Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Duurzaamheid
(Redactioneel BBMP nr. 3, 2019)

Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.

Verder een beschrijving van een ecologisch verantwoord kinderdagverblijf in een ‘deep-ecowijk’ in Culemborg en we bezoeken een ‘eco-ikc’ in Maastricht, waar leerlingen actief betrokken worden bij het duurzaamheidsbeleid van de school.

Ook hebben we een geanimeerd gesprek met twee deskundigen op het gebied van binnenklimaat en bespreken we de totstandkoming van het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang, waarmee je een duurzaam gebouw kunt bedenken, invullen en creëren.

Voor Baudet-adepten en andere klimaatontkenners bieden we dit nummer gelukkig ook een variatie aan andere onderwerpen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft in Berlijn een conferentie gehouden met als thema ‘gelijke kansen voor alle kinderen’, in Amersfoort blikken ze terug op een succesvol traject voor ikc-vorming, en beroepsvereniging PPINK pleit voor meer genderbewust werken.

Verder, in het kader van de komende cao-onderhandelingen, gaan we dieper in op de vraag of het mogelijk is om een aparte cao voor ikc-medewerkers in het leven te roepen. Het kán, maar makkelijk is het niet. Tot slot een beschrijving van de samenwerking tussen Kinderopvang Humanitas en wetenschappelijk onderzoekster Ine van Liempd. De kinderopvangorganisatie is pedagogisch-inhoudelijk verder gekomen door deze samenwerking.Aart Verschuur,