Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Derde steekproef naleving afspraken gebruik BSO Bus

In mei wordt er weer een steekproef uitgevoerd om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zal in opdracht van de convenantspartijen de steekproef houden.
Derde steekproef naleving afspraken gebruik BSO Bus


De totale grootte van de steekproef is afhankelijk van het aantal BSO Bussen in gebruik. Eén kinderopvangorganisatie kan in de steekproef voor meerdere BSO Bussen benaderd worden. Als een BSO Bus uit jouw organisatie geselecteerd wordt, dan krijg je een mail met alle informatie die je nodig hebt.

Sinds het najaar van 2020 wordt de BSO Bus gebruikt door kinderopvangorganisaties voor het vervoer van kinderen. Om het vervoer met de BSO Bus zo veilig mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt waar je als kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant