Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Definitief besluit kinderopvangtoeslag 2023 gepubliceerd

Het definitieve besluit kinderopvangtoeslag 2023 is gepubliceerd. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit. In het definitieve besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2023 vastgesteld, evenals het loslaten van de koppeling gewerkte uren. De maximale uurtarieven voor 2023 worden met 5,58 procent geïndexeerd.
Definitief besluit kinderopvangtoeslag 2023 gepubliceerd

 

De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te laten, zodat het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal urenkinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. De nieuwe maximale uurtarieven zijn:

Opvangsoort 

2022 

Percentage

2023 

 

Kinderdagverblijven

8,50

5,58 procent

8,97

 

Buitenschoolse opvang

7,31

5,58 procent

7,72

 

Gastouders

6,52

3,22 procent

6,73