Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Deeltijdcultuur
(Redactioneel BBMP nr. 6, 2018)

In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.

Een luxeprobleem, hoorde ik iemand zeggen. Vrouwen/moeders kunnen het zich in Nederland permitteren om parttime te werken. En daar zijn ze maar wat blij mee. Hmmm... daar zit wat in.

Waar ook wat in zit is de verbazing (of verbijstering) van Hedy d'Ancona (als minister de grondlegster van de huidige kinderopvang) over het busje mannen dat werd uitgeladen toen de top van ons bedrijfsleven bij ons premier op bezoek kwam. Ik hoorde het op de radio.

Hier wringt iets. Het gaat over macht. En dat maakt een vraagstuk altijd lastig.

De vraag van BMK had misschien kunnen luiden: hoe kan de kinderopvang eraan bijdragen dat vrouwen gemotiveerd worden om de macht te pakken? Dat had lekker activistisch geklonken. Maar het antwoord was net zo min eenvoudig geweest.

Het probleem is dat vrouwen nog steeds opgevoed worden in het diep gevoelde besef dat hun eerste verantwoordelijkheid ligt bij het geluk van hun kinderen en hun gezin. Allemaal beeldvorming, roepen de onderzoekers die het probleem onderzochten.

Is dat zo? Ik durf de stelling aan dat het dieper zit dan beeldvorming alleen. Het gaat om vertrouwen. Om het vertrouwen dat vrouwen werkelijk ondersteund worden in het dragen van hun verantwoordelijkheid, en dat zij hun zorg kunnen loslaten als zij plaats nemen in dat busje. De kinderopvang heeft een opdracht!

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP!