Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

De Kinderopvanggroep fuseert met vier onderwijsbesturen

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en de vier onderwijsbesturen Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair in Tilburg en SKOzoK in De Kempen. Zij onderzochten de mogelijkheid van een fusie. Door de fusie kunnen de onderwijsorganisaties zich per 1 januari 2023 ontwikkelen tot een organisatie voor kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs. De gesprekken zijn afgerond en er ligt een getekende overeenkomst. Het sein om op 1 januari 2023 te starten staat op groen.
De Kinderopvanggroep fuseert met vier onderwijsbesturen


Wie zijn de organisaties? 
De Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Door kwalitatief  goede kinderopvang te verzorgen, kunnen en willen zij kinderen van 0 tot 13 jaar laten opgroeien tot  sterke volwassenen, die onafhankelijk in de samenleving staan. 

De vier besturen voor primair onderwijs bieden goed basisonderwijs voor ieder kind. Met bevlogen  pedagogisch en didactisch professionals begeleiden de organisaties kinderen in hun ontwikkeling naar  een toekomstige plek in de maatschappij. 

Wat is het doel? 
Een kansrijke start voor elk kind. Door de krachten te bundelen kan er in de toekomst vanuit één  gezamenlijke visie gewerkt worden aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot  13 jaar. Door kinderopvang en onderwijs op elkaar af te stemmen, kunnen we kinderen meer gelijke  kansen bieden. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet. “Onze kinderen zijn onze toekomst.  Uiteindelijk is de maatschappelijke opdracht van onderwijs en kinderopvang om alle kinderen optimaal  te laten ontwikkelen.” aldus Nol van Beurden, Voorzitter van het College van Bestuur van SKOzoK.  

Vooruitstrevend  
Samenwerken vanuit één organisatie als één team biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen,  ouders en medewerkers te betekenen. Het realiseren van een rijke schooldag en brede  talentontwikkeling, doen we door aanbod van onderwijs en kinderopvang door nauw samenwerkende  partners en is zoveel mogelijk in de buurt. Wat we bieden is gevarieerd en breed en bevat: 

Cultuur 

Sport 

Bewegen 

Muziek 

Extra ondersteuning, zowel op school als na school 

Ouders en kinderen hebben hierdoor optimale keuzemogelijkheden.

Medewerkers
De organisaties kunnen hun medewerkers bredere loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden bieden en  beter anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het personeel biedt dat nieuwe  kansen op een boeiende werkomgeving en nieuwe carrièremogelijkheden. Het biedt de organisaties  een sterkere en flexibelere positie op de arbeidsmarkt.  

Vervolg 
Op 15 december 2022 hebben alle partijen het fusiebesluit ondertekend. Vanaf 1 januari 2023 zullen  de vier organisaties in de nieuwe vorm naar buiten treden en samenwerken aan de ontwikkeling van  het kind.