Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Cursusreeks huisvesting in de kinderopvang

Wil jij je kennis over huisvesting in de kinderopvang vergroten? Volg dan in het najaar de cursusreeks Huisvesting in de Kinderopvang van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.


In deze cursusreeks wordt onder andere ingegaan op wet- en regelgeving, binnenklimaat, meerjaren onderhoud, duurzaamheid, eigendomsverhoudingen en rolverdeling in een kindcentrum en huurrecht.

De cursussen vinden plaats bij Seats2Meet Utrecht Centraal. De reeks bestaat uit een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je in combinatie of los kunt volgen:

  • Basiscursus – Strategisch aan de slag met huisvesting in de kinderopvang

Donderdag 21 september 2023 van 10:00-15:00 uur

  • Verdiepingscursus – Organiseren en financieren kindcentra

Donderdag 28 september 2023 van 10:00-12:30 uur

  • Verdiepingscursus – Huurrecht in de kinderopvang

Donderdag 28 september 2023 van 13:30-16:00 uur

  • Verdiepingscursus – Verduurzaming in de kinderopvang 

Donderdag 5 oktober 2023 van 14:00-16:30 uur