BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Coronasubsidie voor vve-inhaalprogramma’s

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen nu subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. Kindercentra kunnen vanaf 15 tot en met 28 juni een subsidieaanvraag indienen. Het kabinet heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld, binnen het brede onderwijssteunpakket vanwege de coronamaatregelen.
Coronasubsidie voor vve-inhaalprogramma’s

Op 15 maart 2020 is vanwege de bestrijding van het coronavirus het aanbod van voorschoolse educatie aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Door de tijdelijke sluiting hebben deze peuters extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand. De subsidie is bedoeld voor programma’s om verdere achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen. 

Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Het aanbod kan alleen plaatsvinden op kindercentra die ook reguliere voorschoolse educatie aanbieden. De programma’s kunnen worden aangeboden in de zomer- herfst- of kerstvakantie van 2020.