BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Corona: lijst cruciale beroepen, kinderopvang grotendeels dicht

Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december tot en met zeker 17 januari 2021. De komende vijf weken mag alleen noodopvang binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en aan ‘kwetsbare kinderen’.
Corona: lijst cruciale beroepen, kinderopvang grotendeels dicht


Dit heeft het kabinet besloten na corona-spoedberaad. De corona-besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op en het kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen.

Basisscholen geven tot in elk geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt ook hier een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school.

Tijdens de kerstvakantie, (21 december tot 4 januari 2021), biedt de kinderopvang noodopvang tijdens de reguliere uren. De buitenschoolse opvang biedt dan de hele dag noodopvang. Buiten de kerstvakantie, zullen de scholen de noodopvang verzorgen tijdens schooltijden en de buitenschoolse opvang tijdens de reguliere openingstijden, aansluitend aan het schoolritme. Klik hier voor de poster noodopvang en het nieuwe protocol kinderopvang.

Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang: ‘Het is belangrijk dat kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen kunnen worden opgevangen zodat hun ouders aan het werk kunnen blijven. Aandachtspunt is dat de noodopvang wordt geboden tijdens reguliere opvang-uren, en niet 24-uur zoals dit voorjaar. Bovendien is de noodopvang alleen toegankelijk voor ouders die reeds gebruikmaken van kinderopvang.’

Net als dit voorjaar wordt voor ouders een compensatieregeling ingevoerd. Ouders betalen hun factuur voor kinderopvang door,  de overheid compenseert ze daarna. Monique Vreeburg, voorzitter a.i. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang daarover: ‘We zijn sinds dit voorjaar steeds in nauw overleg geweest met het ministerie van SZW over de consequenties van de coronacrisis voor de kinderopvang en zijn hierin samen opgetrokken. Dankzij de opgedane ervaring met de uitvoering van de complexe compensatiemaatregel, kunnen we nu meteen duidelijkheid geven aan alle ouders en kinderopvangorganisaties over de financiële consequenties van de sluiting.’ 

De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt van cruciale beroepen:

 • Personeel werkzaam in vitale processen.

 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

 • Openbaar vervoer.

 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.

 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.

 • Kinderopvang.

 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 

  • Meldkamerprocessen

  • Brandweerzorg

  • Ambulancezorg

  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)

  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.