Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Compensatieregeling Stint opengesteld

De compensatieregeling voor de Stint is in werking getreden. Volgens de officiële regeling komt een kinderopvangorganisatie in aanmerking voor compensatie als deze op 2 oktober 2018 een Stint van 800 of 1200 watt in bezit had (of alleen een startset). De hoogte van de compensatie hangt onder andere af van de leeftijd van de Stint. Aanvragen moeten voor 15 januari 2024 worden gedaan.

 In een brief geeft het ministerie van I&W uitleg over de regeling. Bij de aanvraag moet het volgende worden aangetoond:

  • een document dat bewijst dat je op 2 oktober 2018 een Stint van 800 en/of 1200 watt bezat of leasete (of alleen een startset). Dit kan met bijvoorbeeld (een kopie van) de koop-, huur- of leaseovereenkomst. Op dit document moet in ieder geval staan om wat voor type Stint het gaat en wat het aankoopbedrag is.

  • een kopie van de verzekeringspolis of bewijs van premiebetaling waaruit blijkt dat een motorrijtuigenverzekering was afgesloten.

  • een Nederlands bankrekeningnummer (geen spaarrekening).