Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij

De kinderopvangbranche stevent af op een recordstijging van de verkooptarieven voor 2023 als gevolg van de kostenstijging voor zowel personeel als voor overige kosten. De vergoeding van het Rijk voor ouders neemt volgend jaar weliswaar met 5,5% toe, maar dat is onvoldoende om de kostenstijging van aanbieders te dekken.
Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij


door Ed Buitenhek

 
De kinderopvangbranche stevent af op een recordstijging van de verkooptarieven voor 2023 als gevolg van de kostenstijging voor zowel personeel als voor overige kosten. De vergoeding van het Rijk voor ouders neemt volgend jaar weliswaar met 5,5% toe, maar dat is onvoldoende om de kostenstijging van aanbieders te dekken.
Het gevolg daarvan is dat de toegankelijkheid van de kinderopvang verder in het gedrang komt.
 
De gemiddelde tariefstijging voor 2022 bedroeg ca. 3%: iets minder voor BSO en iets meer voor dagopvang. Die tarieven werden eind 2021 in overleg met de oudercommissies vastgesteld op basis van de verwachte cao ontwikkelingen en inflatie. De verwachte inflatie voor 2022 was eind 2021 nog minder dan 2% maar als gevolg van de Oekraïne crisis stevenen we nu af op een daadwerkelijke inflatie van ruim 11% (CPB, augustus). Dat betekent dat de tarieven in 2022 veel te weinig zijn verhoogd om die extra kostenstijgingen te dekken.
 
Tariefstijging 2023 op weg naar nieuw record
 
Als alle aanbieders de volledige kostenstijgingen doorberekenen in de verkooptarieven zal de tariefstijging in 2023 tussen de 7% en 10% uitkomen en dat is een record en ook een stuk hoger dan de verhoging van het toeslagtarief. Dat betekent voor gebruikers van kinderopvang dat, naast energie en boodschappen, ook opvang een extra deuk in het huishoudbudget van 2023 zal slaan.
 
Dit was een voorproefje uit de nieuwe BBMP, die in het teken staat van 'succesvol werken in je team'. Lees de hele column via Kinderopvangkennis.nl (aanmelden én lezen is gratis) en/of reserveer het nummer via Uitgeverij SWP.
Klik hier om het nummer te reserveren.