Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

CBS: hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Nooit eerder zaten zoveel werknemers ziek thuis. In het eerste kwartaal van 2022 is het ziekteverzuim gestegen naar 6,3 procent. Werknemers in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg verzuimden het meest (8,9 procent). Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen er 89 werden verzuimd wegens ziekte. Een jaar eerder was dit in het eerste kwartaal 6,8 procent.

In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent). In de kinderopvang was het verzuim 10,0 procent. Niet eerder werd in een bedrijfstak of branche een verzuim van 10,0 procent of meer gemeten. Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10,0 procent) en bij huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7 procent).

Nog steeds werd griep of verkoudheid het vaakst genoemd als de oorzaak voor het laatste verzuimgeval. In 2021 ging het om 30 procent van de werknemers. Na griep of verkoudheid worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out (6 procent) het meest genoemd. Van alle werknemers gaf 24 procent aan nog nooit te hebben verzuimd.

 

Met name branches waar het personeel vaak in contact is met cliënten worden getroffen door hoge verzuimcijfers, zoals kinderopvang en de gezondheidszorg. ‘De omikronvariant laaide in het begin van dit jaar flink op en daarvan zie je de effecten terug in de cijfers’, denkt het CBS.