Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

CAO-onderhandelingen kinderopvang: FNV boos

Volgens FNV Zorg & Welzijn hebben de kinderopvangwerkgevers na drie cao-overleggen de ‘onderhandelingen op slot gegooid’. De werkgeversorganisaties kwamen wel met een loonbod, zegt Sabrina Sanches, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, maar ‘dat komt niet eens in de buurt van onze eis.

Met deze houding van de werkgevers is het wachten op nog meer werknemers die de sector verlaten. Met als gevolg nog meer groepen met kinderen die voor korte of langere tijd moeten sluiten.’

Volgens de vakbond neemt de onrust onder personeel en ouders elke dag toe. De sector moet echt aantrekkelijker worden om werknemers te behouden en nieuwe werknemers aan te trekken, waarmee ook de werkdruk omlaag kan. Een verhoging van de lonen is daarbij essentieel. Bij de start van de cao-onderhandelingen waarschuwde de vakbond de werkgevers al dat er snel iets moet worden gedaan tegen de torenhoge werkdruk.

Urgentie 

Sanches: ‘Werkgevers zeggen de urgentie te voelen, maar ze handelen er niet naar. Het is goed dat er een oproep aan de minister is gedaan voor extra geld, maar dat betekent niet dat de werkgevers kunnen wachten op Den Haag. Ze kunnen de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap niet bij de overheid neerleggen. Werknemers, ouders en kinderen kunnen niet wachten op de minister.’

Sanches: ‘Het gaat om waardering en het overeind houden van de sector. De werknemers kunnen niet meer. Het ziekteverzuim is, ook als gevolg van de hoge werkdruk, inmiddels 7,7 procent. Maar het lijkt wel alsof alles nog erger moet worden voordat de werkgevers echt in beweging komen. De werknemers zetten zich allemaal in, ze realiseren zich dat de sector en hun werk belangrijk is voor werkend Nederland. Daar moet wel iets tegenover staan.’

50.000 vacatures 

Het personeelstekort in de sector is inmiddels flink opgelopen. In het tweede kwartaal van 2022 stonden er meer dan 6000 vacatures open. In 2025, als de kinderopvang bijna gratis wordt, is het aantal vacatures naar verwachting zo’n 32.000 en in 2031 loopt dat op tot 50.000