BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Brochure: minder werkdruk door niet-groepsgebonden werk

Wat is niet-groepsgebonden werk in kinderopvang precies? Hoeveel uren zijn er voor niet-groepsgebonden werk? Hoe bereken je dit aantal? Dit zijn de vragen die de meeste kinderopvangorganisaties en medewerkers bezighouden.
Brochure: minder werkdruk door niet-groepsgebonden werk

Een brochure van Kinderopvang Werkt! biedt antwoord op deze vragen. Via voorbeelden wordt een handvat geboden hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een ondernemingsregeling voor niet-groepsgebonden werk.

In de cao kinderopvang zijn afspraken opgenomen over hoeveel uur er per vestiging minimaal beschikbaar moet zijn voor niet-groepsgebonden werkzaamheden. Hoe deze uren verdeeld worden en welke werkzaamheden als niet-groepsgebonden uren aangemerkt worden, is maatwerk. Iedere werkgever moet in goed overleg met de medezeggenschap afspraken maken over niet-groepsgebonden werk.

Eén van de afspraken die cao-partijen in de kinderopvang hebben gemaakt om de werkdruk te verminderen, is voldoende tijd vrij te maken voor niet-groepsgebonden werk. De uitvoering van deze afspraken leidt in de praktijk tot veel vragen. Vandaar deze brochure, om cao-afspraken toe te lichten en te verduidelijken. De brochure is voor alle verschillende soorten organisaties in kinderopvang. Kijk op kinderopvangwerkt.nl, zoek op: groepsgebonden.