Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Brede coalitie luidt noodklok over onderwijshuisvesting

Een brede coalitie aan samenwerkingspartners in onderwijs en kinderopvang roept het kabinet op ‘echt werk te maken van onderwijshuisvesting’. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens 730 miljoen euro voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.
Brede coalitie luidt noodklok over onderwijshuisvesting


Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het slecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en zitten 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevolg: geen optimale leerresultaten. Bovendien komt de wettelijk verankerde verduurzaming van maatschappelijk vastgoed niet van de grond, en dat terwijl de energiekosten extra stijgen.

Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken nodig, stelt het manifest. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het rijk zijn essentieel. De coalitie vraagt daarom om de structurele jaarlijkse investering van 730 miljoen, waarmee gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen kunnen realiseren. Het manifest is onder andere ondertekend door PO-Raad, VO-raad, VNG, FNV, AOb en de brancheverenigingen in de kinderopvang, BK en BMK.